Informacje dla autorów

Autorów zamierzających publikować na naszych łamach, przed wysłaniem swojego tekstu do naszej Redakcji, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i wskazówkami.

> Zasady etyczne i publikacyjne obowiązujące w „Athenaeum”
> Wymogi techniczne
> Wymogi techniczne dla wersji anglojęzycznej

Informacja na temat danych osobowych!
Zgłoszenie tekstu do publikacji oznacza obowiązek wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez redakcję pisma. Redakcja przetwarza dane osobowe autorów wyłącznie w związku z procesem publikacyjnym i tylko do czasu zakończenia tego procesu. Każdy autor ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich korekty. Administratorem danych osobowych jest redacja czasopisma „Athenaeum”.

Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
© •