Aktualności

In memoriam

Z wielkim smutkiem informujemy, że 7 lutego 2017 r. zmarł nasz redakcyjny kolega prof. Stanisław Konopacki, wieloletni redaktor działu stosunki międzynarodowe, zaangażowany w prace naszego pisma od początku jego funkcjonowania w wieloośrodkowej formule. Niech spoczywa w pokoju.

(dodano: 10.02.2017)


„Athenaeum” jest też na Facebook'u :-)

Zapraszamy wszystkich Czytelników do polubienia i śledzenia naszego profilu na Facebook'u, który ruszył z początkiem 2017 roku.

(dodano: 8.02.2017)


MNiSW opublikowało ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016

„Athenaeum” po raz kolejny uzyskało 14 punktów w zestawieniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

(dodano: 31.01.2017)


„Athenaeum” na liście ERIH Plus

Z dumą informujemy, że 13 grudnia 2016 r. nasz kwartalnik został wpisany do prestiżowej międzynarodowej bazy referencyjnej czasopism publikowanych we wszystkich europejskich językach ERIH Plus.

(dodano: 2.01.2017)


„Polskie Studia Politologiczne” wysoko ocenione przez audytorów Index Copernicus

Właśnie zakończyła się coroczna ewaluacja czasopism naukowych, przygotowywana przez ekspertów międzynarodowej bazy referencyjnej Index Copernicus Interantional. Za 2015 r. „Athenaeum” uzyskało w tej ocenie ICV = 68,33 punktów, co oznacza wzrost o ponad 14 punktów w stosunku do poprzedniej oceny.

(dodano: 30.12.2016)


„Athenaeum” z 14 punktami za publikację!

Z wielką przyjemnością informujemy, że w opublikowanym 23 grudnia 2015 r. Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych „Athenaeum” zostało skalsyfikowane w części B wykazu (pozycja 226) i uzyskało 14 na 15 możliwych do zdobycia punktów.

(dodano: 15.01.2016)


Kwaratlink jest już indeksowany w BazHum

W bazie bibliograficznej BazHum są już dostępne artykuły opublikowane w „Athenaeum” w latach 2003-2015. Sukcesywnie będzie się poszerzać o kolejne voluminy. BazHum to prestiżowa i rozbudowana baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Baza gromadzi metadane bibliograficzne: rejestruje całą zawartość czasopism — od pierwszych numerów do bieżących. Twórcą kolekcji jest Muzeum Historii Polski w Warszawie. Więcej informacji o projekcie można znaleź tutaj.

(dodano: 12.09.2015)


Nowy layout pisma i artykuły na wolnej licencji

Najnowszy 45/2015 został wydany w oparciu o nowy layout. Celem zmiany było nadanie pismu nowoczesnego i nawiązującego do zachodnich periodyków szablonu. Jednocześnie elektorniczna wersja pisma została udostępniona - po raz pierwszy - na całkowcie wolnej i otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych. Dzięki temu możliwe jest swobodne kopiowanie i rozpowszechnianie tego numeru w dowolnym medium i formacie dla dowolnego celu bez konieczności uzyskiwania zgody właścicela praw autorskich, co zwiększy dostępność, rozpoznawlaność i cytowalność naszego kwartalnika. Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany zyskają uznanie Czytelników i przyczynią się do jeszcze większej rozpoznawlaności i cytowalnści naszego kwartlanika.

(dodano: 22.06.2015)


Pismo wysoko ocenione w niezależnym rankingu

Opubikowany został raport z badania terminowości ukazywania się i dostępności online wybranych polskich czasopism naukowych znajdujących się na liście B i C. Paramatry te wpływają na ministerialną punktację czasopism. Ocenie poddano 130 polskojęzycznych czasopism naukowych wg stanu na 1 stycznia 2015 r. "Athenaeum" zostało bardzo wysoko ocenione. W raporcie napisano m.in.: "na stronie czasopisma umożliwiono czytelnikom pełny dostęp on-line do wszystkich numerów od 2009 r. [...] Zaznaczyć trzeba, iż dostępnych online jest 100% artykułów za rok 2013. Ponadto 100% numerów za rok 2014 posiada dostępne spisy treści. Podkreślić należy wysoką jakość strony internetowej czasopisma i zwyczaj obejmowania patronatów nad różnymi wydarzeniami naukowymi".Raport przygotował Karol Dąbrowski reprezntujący sieć badawczą Public Administration & Local Government Research Network.

(dodano: 01.04.2015)


Zmiany w Redakcji

W związku z rezygnacją prof. Romana Bäckera z funkcji redaktora naczelnego kwartalnika "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne" 29 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie Redakcji pisma z Wydawcą. Nowym redaktorem naczelnym kwartalnika został jego długoletni sekretarz dr hab. Bartłomiej Michalak. Prof. Roman Bäcker objął funkcję przewodniczącego Rady Programowej. Na stanowiska zastępcy redaktora naczelnego zostały powołane: dr hab. Joanna Marszałek-Kawa oraz dr hab. Danuta Plecka, prof. UMK. Nowym sekretarzem została dr Katarzyna Kącka. Ze strony wydawcy opiekę nad pismem sprawuje mgr Justyna Brylewska, redaktor naczelna Wydawnictwa Adam Marszałek. Kadencja redakcji trwa 3 lata.

(dodano: 29.01.2015)


„Athenaeum” w wolnym dostępie on-line

Począwszy od 2015 r. „Athenaeum” będzie sukcesywnie udsotępniało elektroniczne wersje każdego numeru kwartalnika z wszystkimi opublikowanymi tam tekstami. Publikacja wersji elektronicznej będzie następowała z opóźnieniem względem pierwotnej wersji papierowej. Już w tej chwili udostępnione zostały wszystkie numery, które ukazały się w latach 2009-2014. Zapraszamy do lektury w dziale numery.

(dodano: 03.01.2015)


Pismo uzyskało 8 punktów

Z wielką przyjemnością informujemy, że w opublikowanym 31 grudnia 2014 r. Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych „Athenaeum” zostało skalsyfikowane w części B wykazu (pozycja 237) z 8 punktami za publikację.

(dodano: 31.12.2014)


Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń; e-mail: