baner

Szukaj artykułów i/lub autorów:


Witamy

Kwartalnik „Athenaeum” to pismo punktowane nieprzerwanie od 2007 r. W latach 2019-2020 uczestniczyło w ministerialnym programie "Wsparcie dla czasopism naukowych". Jest indeksowane w międzynarodowych bazach takich jak: CEJSH, ERIH Plus czy Index Copernicus oraz w najważniejszych polskich bazach naukowych. Jest zdigitalizowane, z wolnym dostępem on-line do wszystkich numerów i artykułów oraz spełnia najwyższe standardy naukowe, etyczne i techniczne stawiane czasopismom naukowym przez ministra właściwego ds. nauki oraz Committee on Publication Ethics (COPE).

Profil tematyczny naszego pisma jest politologiczny. Jego obszary wyznaczają subdyscypliny politologii, które w piśmie obecne są w postaci 6 głównych działów tematycznych: komunikowanie polityczne, myśl polityczna, metodologia i teoria polityki, polityki sektorowe, stosunki międzynarodowe, systemy polityczne. Każdy dział jest redagowany przez niezależny zespół redaktorski. Tworzą go naukowcy, pracownicy ośrodków współtworzących Redakcję, specjaliści w swoich dziedzinach. Zasadą obowiązującą w „Athenaeum” jest wielostronny i wielopoziomowy system kontroli nadsyłanych do druku materiałów, którego najważniejszym elementem jest mechanizm niezależnej, eksperckiej, zewnętrznej i podwójnie anonimowej (double-blind review process) recenzji wydawniczej.

Serdecznie zachęcamy Państwa do korzystania z naszego periodyku zarówno jeśli jesteście jego Czytelnikami, jak i potencjalnymi Autorami. „Athenaeum” udostępnia bowiem swoje łamy zarówno uznanym i powszechnie szanowanym autorytetom z dziedziny nauk politycznych, jak i badaczom młodym, szerzej nieznanym i dopiero rozpoczynającym swoją przygodę z nauką. Artykuły można zgłaszać w trybie ciągłym, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Jednocześnie nasza inicjatywa redakcyjna nadal ma charakter otwarty. W dalszym ciągu zapraszamy do współredagowania czasopisma wszystkie ośrodki politologiczne w kraju.


2006-2023 • Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
© •