Kontakt

e-mail: athena@umk.pl
www.athenaeum.umk.pl
Facebook
Zgłaszanie artykułów
Przed zgłaszeniem artykułu do publikacji prosimy zapoznać się z wymaganiami redakcyjnymi dla autorów.
Adres korespondencyjny
„Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Batorego 39L
87-100 Toruń
www.wnopib.umk.pl
Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
© •