Pismo wspierają

Od momentu przyjęcia przez „Athenaeum” wieloośrodkowej i jednoznacznie politologicznej formuły, swojego wsparcia i patronatu udzielają: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

© Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń; e-mail: