Skład Redakcji / Editorial Team

Redaktor Naczelny / Editor-in-Chief
Bartłomiej Michalak (Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK)
Zespół redakcyjny / Editorial Staff
Joanna Marszałek-Kawa - zastępca redaktora naczelnego / Deputy Editor
Danuta Plecka - zastępca redaktora naczelnego / Deputy Editor
Katarzyna Kącka - sekretarz redakcji / Editorial Assistant
Daniel Urbański - redaktor techniczny / Administrative Editor
Beata Stachowiak - redaktor statystyczny / Statistics Editor
Paweł Jaroniak - redaktor językowy / Language Editor
William Benjamin - Native Speaker
Redaktorzy tematyczni / Editorial Board
Dział komunikowanie polityczne / Section of Political Communications
Agata Olszanecka-Marmola (Instytut Nauk Politycznych UŚ)
Szymon Ossowski (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM)
Dział metodologia i teoria polityki / Section of Methodology and Theory of Politics
Łukasz Młyńczyk (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW)
Kamil Minkner (Instytut Nauk Polityce i Administracji UO)
Michał Pierzgalski (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ)
Beata Słobodzian (Instytut Politologii UG)
Paweł Ścigaj (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ)
Dział myśl polityczna / Section of Political Thought
Dariusz Faszcza (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku)
Dział polityki sektorowe / Section of Sectoral Policies
Katarzyna Kobielska (Instytut Politologii UWr)
Beata Springer (Instytut Nauk Polityce i Administracji UZ)
Dział stosunki międzynarodowe / Section of International Relations
Piotr Burgoński (Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW)
Katarzyna Marzęda-Młynarska (Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS)
Krzysztof Żarna (Instytut Nauk o Polityce UR)
Dział systemy polityczne / Section of Political Systems
Tomasz Bojarowicz (Instytut Nauk Politycznych UWM)
Izabela Kapsa (Wydział Nauk o Polityce i Administracji UKW)
Krzysztof Kowalczyk (Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie US)
Ryszard Kozioł (Instytut Politologii UP im. KEN w Krakowie)
Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
© •