Rada Programowa / Editorial Board

Przewodniczący Rady / Chief of Editorial Board
Roman Bäcker (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Członkowie Rady / Members of Editorial Board
Robert Alberski (Uniwersytet Wrocławski)
Jan Garlicki (Uniwersytet Warszawski)
Rafał Glajcar (Uniwersytet Śląski)
Wojciech Kostecki (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku)
Paweł Laidler (Uniwersytet Jagielloński)
Artur Laska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
Jarosław Macała (Uniwersytet Zielonogórski)
Ewa Maj (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Agnieszka Pawłowska (Uniwersytet Rzeszowski)
Jakub Potulski (Uniwersytet Gdański)
Wiesława Piątkowska-Stepaniak (Uniwersytet Opolski)
Jacek Reginia-Zacharski (Uniwersytet Łódzki)
Tomasz Sikorski (Uniwersytet Szczeciński)
Andrzej Stelmach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Jacek Sroka (UP im. KEN w Krakowie)
Radosław Zenderowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
© •