Numer 32/2012

Samorząd terytorialny

Zdzisław Matusewicz
Przesłanki historyczne na rzecz społecznej teorii samorządu terytorialnego

Małgorzata Myśliwiec
Hiszpańska autonomia u progu XXI wieku

Lucyna Rajca
Systemy wyborcze do organów stanowiących samorządu lokalnego w Europie Zachodniej

Andrzej Lech Piasecki
Samorządowy kapitał parlamentarzystów III RP

Liana Hurska-Kowalczyk
Próby wprowadzenia samorządu na Ukrainie

Systemy polityczne

Ewa Bujwid-Kurek
Zasady ustrojowe w zapisie konstytucji Republiki Serbii z 10 listopada 2006 roku

Bartosz Błaszczak
Zieloni w Szwecji - historia i pozycja na krajowym rynku wyborczym

Katarzyna Romańczyk
Belgijska scena polityczna w pierwszej dekadzie XXI wieku

Anna Dziduszko-Rościszewska, Tomasz Rościszewski
Wybory do Kongresu Stanów Zjednoczonych w 2010 r. Casus wyborów do Senatu na AlasceGeneza azerbejdżańsko-ormiańskich antagonizmów na przełomie XIX i XX wieku

Bożena Dziemidok-Olszewska
Odpowiedzialność polityczna i prawna władzy wykonawczej

Tadeusz Branecki
Szwajcarskie referendum "Stop minaretom" - podstawa prawna, wyniki i skutki

Jakub Kościółek
Społeczności muzułmańskie w Kenii na drodze do integracji politycznej

Recenzje

Katarzyna Dośpiał-Borysiak
Thomas Lemke, Biopolityka, wyd. Sic!, Warszawa 2010, ss. 152

Wojciech Stankiewicz
Marcin Nowacki, Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010, ss. 472

Radosław Zenderowski
Piotr Bajda, Elity polityczne na Słowacji w latach 1989-2010. Kręta droga do nowoczesnego państwa, Wyd. Instytut Studiów Politycznych PAN i Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2010, ss. 320

Karol Kaczorowski
Kemal H. Karpat, Elites and Religion, Timas Publishing, Stambuł 2010, ss. 282

Bibliografia

Polska bibliografia politologiczna - uzupełnienie
Wykaz nowo przyznanych stopni naukowych w dziedzinie politologii

In memoriam

Jan Błuszkowski (1940-2011)

© Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń; e-mail: