Pismo

Informacje podstawowe

Tytuł: „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”
Title: „Athenaeum. Polish Political Science Studies”
ISSN: 1505-2192
Numer DOI: 10.15804/athena
Tryb wydawniczy: kwartalnik
Język publikacji: polski, angielski
Wersja pierwotna: Wersją pierwotną jest wersja drukowana. Wersja drukowana jest tożsama z wersją elektroniczną.
Bazy referencyjne:
  1. ERIH Plus
  2. Index Copernicus
  3. BazHum
  4. PBN POL-index
Punktacja:
Lista B wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 14 punktów za publikację.

Opis

Kwartalnik „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” to pismo o profilu politologicznym współredagowane przez 22 ośrodki akademickie prowadzące studia z zakresu politologii i stosunków międzynarodowych. Jednocześnie swojego wsparcia i patronatu udzielają: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Wydawcą pisma jest Wydawnictwo Adam Marszałek z Torunia. Pismo ukazuje się w wersji papierowej (wersja pierwotna) i elektornicznej. Każdy czwarty numer pisma w roku ukazuje się w języku angielskim jako „Athenaeum. Polish Political Science Studies”.

Informacje szczegółowe

> Cele pisma
> Zasady recenzowania
> Ośrodki tworzące Redakcję
> Lista recenzentów
> Historia pisma
> Pismo wspierają
> Okładki „Athenaeum”
> Patronaty „Athenaeum”
> Promocja
Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
© •