Skład Redakcji / Editorial Team

Redaktor Naczelny / Editor-in-Chief
dr hab. Bartłomiej Michalak
Zespół redakcyjny / Editorial Staff
dr hab. Joanna Marszałek-Kawa - zastępca redaktora naczelnego / Deputy Editor
dr hab. Danuta Plecka - zastępca redaktora naczelnego / Deputy Editor
dr Katarzyna Kącka - sekretarz redakcji / Editorial Assistant
mgr Katarzyna Amrozy - redaktor techniczny / Administrative Editor
mgr Daniel Urbański - redaktor techniczny / Administrative Editor
dr hab. Beata Stachowiak - redaktor statystyczny / Statistics Editor
mgr Paulina Kruszyńska - redaktor ds. PR / PR Editor
mgr Paweł Jaroniak - redaktor językowy / Language Editor
William Benjamin - Native Speaker
Redaktorzy tematyczni / Editorial Board
Dział komunikowanie polityczne / Section of Political Communications
dr hab. Dorota Piontek (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM)
Dział metodologia i teoria polityki / Section of Methodology and Theory of Politics
dr Tomasz Godlewski (Instytut Nauk Politycznych UW)
dr Kamil Minkner (Instytut Politologii UO)
dr hab. Łukasz Młyńczyk (Instytut Politologii UZ)
dr Beata Słobodzian (Instytut Politologii UG)
dr Paweł Ścigaj (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ)
Dział myśl polityczna / Section of Political Thought
dr Dariusz Faszcza (Wydział Nauk Politycznych AH im. A. Gieysztora w Pułtusku)
dr hab. Rafał Łętocha (Instytut Nauk Politycznych im. Jana Karskiego PWSZ w Oświęcimiu)
Dział polityki sektorowe / Section of Sectoral Policies
dr Małgorzata Kuś (Instytut Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa AJD w Częstochowie)
dr Katarzyna Kobielska (Instytut Politologii UWr)
Dział stosunki międzynarodowe / Section of International Relations
dr Piotr Burgoński (Instytut Politologii UKSW)
dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska (Wydział Politologii UMCS w Lublinie)
dr Agnieszka Zaremba (Instytut Nauk Politycznych UJK w Kielcach)
dr hab. Krzysztof Żarna (Instytut Nauk o Polityce UR)
Dział systemy polityczne / Section of Political Systems
dr Tomasz Bojarowicz (Instytut Nauk Politycznych UW-M)
dr Izabela Kapsa (Instytut Nauk Politycznych UKW)
dr hab. Krzysztof Kowalczyk (Wydział Humanistyczny US)
dr Ryszard Kozioł (Instytut Politologii UP im. KEN w Krakowie)
dr Robert Radek (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ)
2006-2015 • Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
© •