Patronaty „Athenaeum”

„Athenaeum”, zgodnie ze swoimi celami, aktywnie wspiera i współuczestniczy w promowaniu wybranych inicjatywy i wydarzeń naukowych o charakterze politologicznym, aby w ten sposób pełniej prezentować osiągnięcia i dorobek tej dyscypliny. Do tej pory swoimi patronatem „Athenaeum” objęło m.in. takie wydarzenia naukowe jak:Rok 2015 plakat

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zorganizowały 16 kwietnia 2015 r. konferencję naukową poświęconą "Aktualnym problemom prawa wyborczego", która odbyła się 16 kwietnia 2015 r. Celem przedsięwzięcia było dokonanie wieloaspektowej analizy wyzwań i problemów z jakimi obecnie zmaga się polskie prawo wyborcze. Jednym z zaproszonych ekspertów był Redaktor Naczelny "Athenaeum" dr hab. Bartłomiej Michalak. Szczegółowe informacje o konferencji znalźć można na stronie Centrum Studiów Wyborczych UMK oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Rok 2011 plakat

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ma ogromny zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencje naukową "Wybory 2010. Media, prawo, społeczeństwo" (Toruń, 11-12 maja 2011 r.). Rok 2010 upłynął pod znakiem wyborów składu najważniejszych instytucji państwowych w wielu państwach świata. W tym miejscu szczególnie warto zwrócić uwagę na polskie elekcje (prezydencką i samorządową), ale również na demokratyczne procesy kreowania składów parlamentów innych państw - na przykład Czech, Słowacji, Węgier, Wielkiej Brytanii czy Kongresu Stanów Zjednoczonych. Wszystkie te wydarzenia stanowią interesujący materiał badawczy dla przedstawicieli wielu dyscyplin zajmujących się procesami wyborczymi. Konferencja legitymuje się interdyscyplinarnym charakterem i będzie stanowić miejsce wielopoziomowej refleksji naukowej reprezentantów różnych dyscyplin i orientacji badawczych. Adresowana jest do politologów, prawników, medioznawców, socjologów oraz specjalistów podejmujących w swych badaniach naukowych problematykę wyborczą. Strona internetowa konferencji.


Rok 2010 plakat

Ogólnopolski konkurs dla doktorantów polskich uczelni na najlepszy esej z zakresu stosunków międzynarodowych organizowany przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. Inicjatywa ma na celu pokazanie potencjału naukowego młodych, a często nie docenianych, polskich naukowców oraz popularyzację problematyki spraw międzynarodowych wśród doktorantów uczelni mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce. Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody pieniężne oraz możliwość publikacji najlepszych esejów w czołowych polskich czasopismach. Strona internetowa konkursu.
Rok 2009 plakat

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawo. Media. Społeczeństwo” (Toruń, 10-11 grudnia 2009 r.) zorganizowana przez Katedrę Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych oraz Centrum Studiów Wyborczych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Torunia. Oprócz „Athenaeum” konferencji patronowali również: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Miasto Toruń. W konferencji udział wzięło czterdziestu prelegentów reprezentujących takie ośrodki akademickie jak: Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Olsztyn, Poznań, Toruń, Warszawa, Wrocław. Celem konferencji było zaprezentowanie wyników badań i analiz na temat funkcjonujących rozwiązań proceduralnych, przebiegu kampanii wyborczych, działań aktorów politycznych, roli mediów, reakcji społecznych związanych z udziałem Polski w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Strona internetowa konferencji.


Rok 2008

okladka Ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej w Polsce po 2005 roku (Zamek Bierzgłowski k. Torunia, 6-7 marca 2008 r.). Celem konferencji było dokonanie wieloaspektowej analizy zmian w myśli politycznej, systemie politycznym i partyjnym RP oraz ich empiryczne wykorzystanie w przestrzeni ekonomicznej, społecznej i politycznej w efekcie przejęcia i sprawowania władzy przez PiS w latach 2005-2007. Efektem konferencji jest publikacja książki pt. „Demokracja w Polsce po 2005 roku” (red. Danuta Karnowska). W siedemnastu artykułach autorzy podjęli się próby analizy przemian, do których doszło w czasie sprawowania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość w różnych wymiarach przestrzeni politycznej i społecznej.

Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
© •