Kontakt

e-mail: athena@umk.pl
www.athenaeum.umk.pl
Facebook
Adres korespondencyjny
„Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Batorego 39L
87-100 Toruń
www.wpism.umk.pl
Zgłaszanie artykułów
Zgłaszane do publikacji artykuły oraz zapytania w sprawach publikacji prosimy kierować bezpośrednio na skrzynkę e-mailową Redakcji. Przed wysłaniem artykuły prosimy zapoznać się z wymaganiami redakcyjnymi dla autorów.

Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
© •