Informacje dla autorów

„Athenaeum” drukuje wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane i niezgłoszone do publikacji w innym czasopiśmie lub publikacji.

Autorów zamierzających publikować na naszych łamach, przed wysłaniem swojego tekstu do naszej Redakcji, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i wskazówkami.

> Zasady recenzowania
> Wymogi techniczne
> Wymogi techniczne dla wersji anglojęzycznej
> Zapora "ghostwriting"
Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
© •