Numer 26/2010

Granice politologii

Łukasz Dominiak
Problem neutralności aksjologicznej nauk społecznych: perspektywa klasycznego racjonalizmu

Łukasz Młyńczyk
Koincydencja jako alternatywa dla "krytycznego racjonalizmu Poppera"

Paweł Ścigaj
Granice w politologii jako wyznacznik tożsamości dyscypliny

Jarosław Nocoń
Problem granic dyscyplinarnych politologii

Marcin Zaborski
Politolog - komentator. Dylematy etyczne

Magdalena Rekść
Kategoria "mit" w analizie i refleksji politologicznej

Politologia a inne dyscypliny naukowe

Adam Hołub
Historia versus politologia?

Jakub Potulski
Władza i kultura - Antonio Gramsci jako prekursor socjologii polityki

Tomasz Godlewski
Politologia a socjologia - wpływ wzajemnych relacji na tożsamość dyscypliny

Dariusz Góra-Szopiński
Widok z pogranicza. O ekonomii z perspektywy politologicznej

Agnieszka Szpak
Prawo międzynarodowe, moralność międzynarodowa, normy polityczne i prakseologia międzynarodowa - wzajemne relacje

Recenzje

Jacek Zaleśny
Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, pod red. Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 482

Katarzyna Kącka
Andrzej Gałganek, Historia Teorii Stosunków Międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, ss. 604

Radosław Potorski
Research Methods in Politics (second edition, comprehensively revised and updated), pod red. Petera Burnhama, Karin Gilland Lutz, Wyna Granta, Ziga Layton-Henry'ego, wyd. Palgrave McMillan, Basingstoke 2008, ss. 370

Arkadiusz Meller
Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów, pod red. Rafała Sieruchy, Wydawnictwo IPN, Warszawa 2010, ss. 283

Bibliografia

Polska bibliografia politologiczna - uzupełnienie
Wykaz nowo przyznanych stopni naukowych w dziedzinie politologii - uzupełnienie.

© Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń; e-mail: