Numer 24/2010

Kościół i polityka

Rudolf Uertz
Chrześcijaństwo i Europa. O stosunku religii i polityki w kontekście europejskim

Michał Gierycz
Quid pro quo religii i polityki. O dawnym i współczesnym zapożyczaniu kategorii religijnych przez politykę w Europie

Radosław Zenderowski
Etnicyzacja religii i sakralizacja etnosu: nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej

Dariusz Góra-Szopiński
Katolicka nauka społeczna jako wyzwanie dla politologii

Stefan Dudra
Kwestia metropolity Dionizego jako element polityki państwa wobec Cerkwi prawosławnej w Polsce po drugiej wojnie światowej

Grażyna Strnad
Chrześcijaństwo w Korei Północnej - polityczne wyzwanie dla komunistycznego państwa dżucze

Sylwia Grochowina, Katarzyna Kącka
Pusty tron. Wybór kardynała Josepha Aloisa Ratzingera na biskupa Rzymu w świetle prasy polskiej

Polityki sektorowe

Elżbieta Trafiałek
Między sprawiedliwością a solidaryzmem społecznym

Katarzyna Zamorska
Polityka społeczna wobec problemów rodziny

Michał Kubiak
Ekonomia społeczna w polityce państwa

Maja Chacińska
Euroregion Bałtyk na tle innych euroregionów na granicach Szwecji

Sprawozdania

Ralph Schattkowsky
Sprawozdanie z Toruńskiego Międzynarodowego Kolegium Doktoranckiego (Toruń, 15-20 czerwca 2009 r.)

Marek Górka
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Typy przywództwa politycznego w Polsce i na świecie" (Gdańsk, 12-13 listopada 2009 r.)

Michał Słowikowski
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "20 lat transformacji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej" (Łódź, 23-24 listopada 2009 r.)

Bartłomiej Michalak
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawo. Media. Społeczeństwo" (Toruń, 10-11 grudnia 2009 r.)

Justyna Skiba
Sprawozdanie z obchodów Światowego Dnia Wyborów (Toruń, 4 lutego 2010 r.)

Recenzje

Tomasz Ceran
Sonja Cecar, Blatcherism - how much thatcherism is in blairism. New Labour's neoliberal politicies, Saarbrücken 2007, ss. 79

Michał J. Czarnecki
Mark Lilla, Bezsilny Bóg. Religia, polityka i nowoczesny Zachód, przeł. J. Mikos, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2009, ss. 334

Andrzej Furier
Iwona Kabzińska, Między pragnieniem ideału a rzeczywistością. Polacy na Litwie, Białorusi i Ukrainie w okresie transformacji systemowej przełomu XX i XXI stulecia, Zakład Wydawniczy Letter Quality, Warszawa 2009, ss. 228

Arkadiusz Lewandowski
Artur Ławniczak, Ustroje polityczne państw latynoamerykańskich, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr.,Wrocław 2008, ss. 232

Jan Iwanek
Anna Sroka, Hiszpańska droga do federalizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, ss. 345

Bibliografia

Polska bibliografia politologiczna.
Wykaz nowo przyznanych stopni naukowych w dziedzinie politologii.

© Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń; e-mail: