Ośrodki współtworzące Redakcję

W chwili obecnej w skład Redakcji „Athenaeum” wchodzą 22 ośrodki politologiczne:

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego

Wydział Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Instytut Nauk Politycznych i Bezpieczństwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Nauk Politycznych im. Jana Karskiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodwej w Oświęcimu

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego

Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego

Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
© •