Ośrodki współtworzące Redakcję

W chwili obecnej w skład Redakcji „Athenaeum” wchodzą następujące ośrodki politologiczne:
Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
Wydział Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego
Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Instytut Nauk Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego
Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
© •