Numer 31/2011

Metodologia i teoria polityki

Adam Ilciów, Wiesław Hładkiewicz
Struktura metodologiczna nauki o polityce

Filip Pierzchalski
Emergencja przestrzeni politycznej

Tomasz Klin
Współczesne teorie spiskowe - istota i krytyka

Ralph Schattkowsky
Społeczeństwo obywatelskie jako metoda i podejście w badaniach społecznych

Sławomir Sowiński
Władza elit? Elity społeczne w polskiej demokracji pierwszej dekady XXI w.

Studia wschodnie

Tomasz Panek
XIX wieczny okcydentalizm rosyjski - próba wskazania elementów konstytutywnych

Bartosz Czepil
Kulturowe uwarunkowania korupcji w systemie demokratycznym i niedemokratycznym na przykładzie USA i ZSRR

Barbara Patlewicz
Geneza azerbejdżańsko-ormiańskich antagonizmów na przełomie XIX i XX wieku

Patryk Gowin
Ukraina: U źródeł głównych kierunków polityki zagranicznej

Valentina Oskolok
Wojny gazowe - dyplomacja rosyjska XXI wieku w kontekście geopolityki. Skutki i znaczenie dla stron konfliktów

Recenzje

Dariusz Góra-Szopiński
Hans J. Morgenthau, Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój, tłum. Renata Włoch, wyd. Difin, Warszawa 2010, ss. 406

Andrzej Furier
Białe plamy. Czarne plamy. Sprawy trudne w polsko-rosyjskich stosunkach (1918-2008), red. naukowa Adam D. Rotfeld i Anatolij W. Torkunow, Wydawnictwo PISM, Warszawa 2010, ss. 907

© Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń; e-mail: