Numer 27/2011

Wybory w Polsce

Piotr Pawełczyk
Osobowość - szansa czy przeszkoda na drodze do prezydentury w Polsce?

Dorota Piontek
Kampania w zastępstwie. Prezydencka kampania wyborcza w Polsce w 2010 roku

Szymon Ossowski
Telewizyjne debaty prezydenckie w Polsce 2010 roku

Bartosz Hordecki
"Solidarność bez pojednania"? Stosunki polsko-rosyjskie w kampanii prezydenckiej w 2010 roku

Wybory na Ukrainie

Liana Hurska-Kowalczyk
Wybory prezydenckie na Ukrainie - 2010: w kontekście rywalizacji Julii Tymoszenko i Wiktora Janukowicza

Walenty Baluk
Polityka zagraniczna w programach kandydatów w wyborach prezydenckich na Ukrainie w 2010 roku

Wojciech Sokół, Olga Łysenko
Wybory prezydenckie na Ukrainie - system wyborczy w latach 1991-2010 i problemy jego stosowania w praktyce politycznej

Łukasz Donaj
Ukraina 2010 - "wadliwej demokracji" ciąg dalszy

Sprawozdania

Michał Łuszczuk
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Współpraca i rywalizacja międzynarodowa w regionie Arktyki na początku XXI wieku", Lublin, 27.11.2010 r.

Recenzje

Przemysław Piotrkowski
Mark Garnett and Kevin Hickson, Conservative thinkers. The contributors to the political thought of modern Conservative Party, Manchester and New York 2009, ss. 194

Łukasz Dominiak
Michael J. Sandel, Justice. What's the Right Thing to Do?, Penguin Books, London 2010, ss. 308

Rafał Riedel
Johan P. Olsen, Governing Through Institution Building. Institutional Theory and Recent European Experiments in Democratic Organization. Oxford University Press, 2010

Krzysztof Obremski
Marek Jeziński, Język przemówień politycznych generała Wojciecha Jaruzelskiego w okresie stanu wojennego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń 2009, ss. 149

Michał Paszkowski
Marcin Bodio, Polityka energetyczna w stosunkach między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w latach 2000-2008, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009, ss. 370

Katarzyna Czornik
Charles Tripp, Historia Iraku, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2009, ss. 400

© Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń; e-mail: