Numer 25/2010

Myśl polityczna

Bartosz Rydliński
Trzecia Droga w historiozofii politycznej

Maciej Peter-Wirski
Uwagi o dyskursie wokół "shadow globalization"

Aldona Wiktorska-Święcka
Wyzwania wobec procesu demokratyzacji w czasach globalizacji. Projekt demokracji globalnej jako remedium na kryzys globalnego rynku w myśli politycznej Benjamina R. Barbera

Anna Antczak
Specyfika dążeń autonomicznych hiszpańskiej Galicji

Systemy polityczne

Elżbieta Kużelewska, Adam R. Bartnicki
Referendum w Polsce i Rosji. Próba analizy porównawczej

Karolina Huchwajda
Mechanizm działania bloków wyborczych w Polsce podczas wyborów samorządowych w 2006 roku na przykładzie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Małgorzata Myśliwiec
Partie etnoregionalne: szansa czy zagrożenie dla jednoczącej się Europy?

Ireneusz Kraś
Europejski System Banków Centralnych instytucją o cechach państwa federacyjnego

Marcin Wijatkowski
Polskie służby specjalne jako przedmiot zainteresowania nauk politycznych

Sprawozdania

Robert Gawłowski
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Metropolie - wyzwanie polskiej polityki miejskiej" (Toruń, 10 maja 2010r.)

Marta Dorenda-Zaborowicz
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Problem bogactwa i biedy we współczesnej Afryce" (Olsztyn, 17 maja 2010 r.)

Recenzje

Beata Słobodzian
Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i Wschodniej, pod red. Marka Barańskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, ss. 293

Krzysztof Czubocha
Gareth Evans, The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All, The Brookings Institution Press, Washington 2008, ss. 349

Przemysław Adamczewski
Kacper Wańczyk, Polityka Federacji Rosyjskiej wobec regionu Morza Kaspijskiego w latach 1999-2004, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007

Joanna Katarzyna Kaczyńska
Misha Glenny, McMafia: zbrodnia nie zna granic, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009, ss. 567 [9]

Arkadiusz Lewandowski
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowswka. Sectio K, Politologia vol. 15-16, 2008-2009

Michał Łuszczuk
Mark Blacksell, Geografia polityczna, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008, ss. 212

Anna Skolimowska
Aleksander Wendt, Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2008, ss. 397

Wojciech Piotr
Fundusze Europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki, pod red. Jerzego Babiaka, Wydawnictwo EMKA, Warszawa 2008, ss. 288

Rafał Wiśniewski
Frank Furedi, Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści?, Wyd. PIW, Warszawa 2008, ss. 166

Dariusz Wybranowski
Krzysztof Korzeniewski, Afganistan gdzie regułą jest brak reguł, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2006, ss. 245

Kinga Marulewska
Katarzyna Zielińska, Spory wokół teorii sekularyzacji, Nomos, Kraków 2009, ss. 294

Bibliografia

Polska bibliografia politologiczna.
Wykaz nowo przyznanych stopni naukowych w dziedzinie politologii.

© Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń; e-mail: