Numer 23/2010

Eurowybory 2009

Michał Jacuński, Robert Wiszniowski
VII kadencja Parlamentu Europejskiego. Decyzje wyborcze, frekfencja i strategie partyjne

Krzysztof Kowalczyk
Strategia i taktyka Platformy Obywatelskiej Rzeczpospolitej Polskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku

Robert Radek
Kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku

Waldemar Wojtasik
Partie polskiej lewicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Krzysztof Zuba
Polskie partie eurosceptyczne w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku

Komunikowanie polityczne

Beata Stachowiak
Ku społeczeństwu informacyjnemu. Polska i kraje sąsiednie

Maria Nowina Konopka
Wybrane uwarunkowania stopnia wykorzystywania Internetu przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji zadań public relations. Analiza na przykładzie województwa małopolskiego

Marlena Borowicz
Kampania wyborcza - definicje i cechy charakterystyczne

Agnieszka Kampka
Językowe gry wojenne

Winicjusz Schulz
Formatowanie stacji radiowej, czyli szukanie recepty na sukces

Integracja europejska

Elżbieta Trafiałek
Dylematy spójności socjalnej Europy

Rafał Willa
Deficyt demokratyczny w Unii Europejskiej

Rafał Riedel
Transpozycja dyrektywy a problem defi cytu demokratycznego w Unii Europejskiej

Katarzyna Gruszko
Polityka Stanów Zjednoczonych wobec procesów integracji europejskiej

Jarosław Flakowski
Zjednoczone Niemcy wobec współczesnych konfliktów zbrojnych (1990-2007)

Robert Potocki
Europa Josepha Ratzingera

Sprawozdania

Jacek Wojnicki
Sprawozdane z I Ogólnopolskiego Kongresu Politologii (Warszawa, 22-24 września 2009 r.)

Ewa Pogorzała
Sprawozdanie z seminarium "Kobiety, mężczyźni, parytety" (Warszawa, 24 września 2009 r.)

Recenzje

Marta Dorenda
Płeć w życiu publicznym, red. M. Jeziński, M. Wincławska, B. Brodzińska,Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009, ss. 266

Monika Kostecka
Alicja Stępień-Kuczyńska, Rosja: ku Europie. Z problematyki stosunków rosyjsko-unijnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 330

Anna Szczepańska
Zmiana i kontynuacja. Polityka europejska wybranych państw Unii Europejskiej, red. L. Jesień, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,Warszawa 2008, ss. 259

Dariusz Góra-Szopiński
Alfred S. Regnery, Upstream. Th e Ascendance of American Conservatism, Threshold Editions, New York 2008, ss. 448

Jacek Zaleśny
Przemysław Biskup, Prawno-polityczna ewolucja brytyjskiej doktryny suwerenności, "Studia nad polityką", t. XV, Dom Wydawniczy Elipsa,Warszawa 2007, ss. 187

Tomasz Klin
Colin Flint, Wstęp do geopolityki, przeł. J. Halbersztat, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, ss. 244

Wojciech Stankiewicz
Sport w stosunkach międzynarodowych, red. A. Polus, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, ss. 224

Bibliografia

Wykaz nowo przyznanych stopni naukowych w dziedzinie politologii.

© Athenaeum. Polskie Stuida Politologiczne
ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń; e-mail: