Archiwum

Numer 22/2009

Wokół teorii polityki

Jarosław Nocoń
Teoria polityczna w perspektywie postpozytywistycznej

Janusz Węgrzecki
Przyszłość demokracji deliberatywnej

Marcin Polakowski
Koncepcja teoretyzowania politycznego Michaela Oakeshotta

Iwona Massaka
Muzyka jako narzędzie polityki. Wprowadzenie do dyskusji

Kryzys gospodarczy

Jarosław Cholewiński
Anatomia kryzysu z perspektywy austriackiej szkoły ekonomii

Piotr Siemiątkowski
Globalne przepływy inwestycji zagranicznych, jako główna przyczyna eksplozji światowego kryzysu gospodarczego

Józef Fiszer
Konsekwencje międzynarodowego kryzysu finansowego dla Polski

Rocznica "Okrągłego Stołu" z perspektywy dwudziestolecia

Roman Bäcker
"Okrągły stół" - od totalitaryzmu do demokracji?

Andrzej Antoszewski
Wybory "otwierające" a rozwój systemów partyjnych Europy Środkowej i Wschodniej

Katarzyna Sobolewska-Myślik
Przekształcenia systemu partyjnego RP

Tomasz Goban-Klas
Przełamywanie partyjnego monopolu mediów. Stolik medialny przy "Okrągłym Stole". Od postulatów Sierpnia 1980 do realiów Okrągłego Stołu

Waldemar Żebrowski
Obraz polityczny Warmii i Mazur w okresie obrad Okrągłego Stołu i wyborów czerwcowych

Sprawozdania

Danuta Kopecka, Małgorzata Sikora
Sprawozdanie z I Szkoły Polsko-Mołdawskiej (Warszawa, 10-17 grudnia 2008 r.)

Ewa Pogorzała
Sprawozdanie z konferencji naukowej "II Krakowskie Spotkania Młodych Politologów" (Kraków, 1-2 kwietnia 2009 r.

Arkadiusz Meller
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Ruch Młodej Polski w trzydziestolecie Deklaracji Ideowej 1979-2009" (Toruń, 2 kwietnia 2009 r.)

Recenzje

Arkadiusz Czwołek
Grigory Ioffe, Understanding Belarus and How Western Foreign Policy Misses the Mark, Lanham-Boulder-New York-Toronto-Plymouth 2008, ss. 259

Marta Dorenda
Michael J. Sandel, The Case against Perfection: Ethics in the Age of Genetic Engineering, Harvard University Press, Cambridge 2007, ss. 162

Dariusz Góra-Szopiński
Piotr Setlak, Michaela Novaka koncepcja życia społecznego, Wydawnictwo PWSZ, Tarnobrzeg 2008, ss. 214; Marcin Lisak, Katolicki liberalizm. Etyka społeczna Michaela Novaka, Wprowadzenie: Michael Novak, Wydawnictwo Esprit, Kraków ? Euro Nexus Publishing House, Dublin 2008, ss. 358

Adam Hołub
Bartłomiej Michalak, Partie protestu w Europie Zachodniej. Analiza Relewancji politycznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 314

Jan Iwanek
Adam Jamroz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, LexisNexis, Warszawa 2008, ss. 255

Jacek Kasprzyk
Kazimierz Kik, Światowe aspiracje Unii Europejskiej. Główne motywy i podstawowe kierunki działania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce 2008, ss. 209

Monika Kostecka
Andrzej de Lazari, Oleg Riabow, Polacy i Rosjanie we wzajemnej karykaturze, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008, ss. 153

Arkadiusz Lewandowski
Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe, pod red. E. Maj, A. Wójcika, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, ss. 325

Stanisław Musiał
Défense et sécurité nationale. Le livre blanc, préface de Nicolas Sarkozy, Président de la République, Odile Jacob/La documentation Française, Paris 2008, ss. 350

Tomasz Sikorski
Tomasz Szczepański, Mniejszości narodowe w myśli politycznej opozycji polskiej w latach 1980-1998, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 272

Anna Skolimowska
Frank Vibert, The Rise of the Unelected. Democracy and the New Separation of Powers, Cambridge University Press, Cambridge 2007, ss. 199

Joanna Marszałek-Kawa
Andrzej Antoszewski, Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków, Wydawnictwo Adam Marszałek 2008, ss.351

Bibliografia

Polska bibliografia politologiczna.
Wykaz nowo przyznanych stopni naukowych w dziedzinie politologii.

In memoriam

Prof. zw. dr hab. Czesław Mojsiewicz (1925-2009)
Dr Katarzyna Kalinowska (1973-2009)


Numer 21/2009

Stosunki międzynarodowe

Andrzej Gałganek
Teoria stosunków międzynarodowych i teoria polityczna stosunków międzynarodowych

Aneta Wilk
Wielobiegunowość jako model postzimnowojennego ładu międzynarodowego

Maja Megier
Modne słowo "globalizacja". Krytyczny przegląd definicji

Aleksandra Nowak
Argentyńskie rozliczanie się z przeszłością. Między prawdą, pojednaniem a dążeniem do osądzenia winnych

Agnieszka Puszczewicz
Bośnia i Hercegowina - kruchy pokój?

Tomasz Czapiewski
Dążenia separatystyczne Szkocji

Systemy wyborcze

Jacek Haman
Klasyfikacja systemów wyborczych. Przykład z pogranicza nauk politycznych i matematyki

Arkadiusz Czwołek
Techniki manipulacji prawem wyborczym na Białorusi

Dominika Mikucka-Wójtowicz
Manipulacje systemem wyborczym w Republice Chorwacji w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i ich wpływ na kształt tamtejszej sceny politycznej

Bartłomiej Michalak
Kierunki reformy systemu wyborczego na tle praktyki wyborczej w Polsce. Wybrane aspekty

Arkadiusz Żukowski
Głosowanie korespondencyjne - przykład dla Polski?

Mity polityczne

Andrzej Młynarski
Prezydentura George'a W. Busha. Koniec amerykańskiego mitu

Bartosz Czepil
Kulturowe uwarunkowania korupcji w systemie demokratycznym i niedemokratycznym na przykładzie USA i ZSRR

Henryk Składanowski
Sowieckie nawyki i stereotypy historyczne we współczesnej Rosji

Marcin Zaborski
Manipulacja nie tylko uliczna. Wizerunek pierwszomajowego święta w materiałach Polskiej Kroniki Filmowej

Marcin Czyżniewski
Teza o zbiorowej odpowiedzialności narodu za wywołanie i skutki wojny na przykładzie Niemców czechosłowackich

Sprawozdania

Izabela Kuriata
Sprawozdanie z seminarium "UMK w procesie bolońskim", (Toruń, 12 maja 2008 r.)

Tomasz Gajowniczek
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Prawica w Polsce i Europie w XXI wieku", (Ostróda, 29-30 maja 2008 r.)

Ewa Pogorzała
Sprawozdanie z konferencji naukowej "I Krakowskie Spotkania Młodych Politologów - kwestie narodowościowe w świetle procesów integracyjnych", (Kraków, 20-21 października 2008 r.)

Renata Podgórzańska
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Polska na arenie międzynarodowej - współczesne wyzwania", (Szczecin, 22-23 października 2008 r.)

Janusz Grygieńć
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Nacjonalizm a konserwatyzm i monarchizm - w stulecie manifestu Action Française 1908-2008", (Toruń, 23-24 października 2008 r.)

Recenzje

Wojciech Sokół
Marek Chmaj, Wolność tworzenia i działania partii politycznych. Studium porównawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2007, ss. 200

Katarzyna Górak-Sosnowska
Changing Values among Youth. Examples from the Arab World and Germany, red. S. Hegasy, E. Kaschl, Klaus Schwarz Verlag, Berlin 2007, ss. 175+133

Dariusz Wybranowski
Jürgen Elsässer, Jak dżihad przybył do Europy. Wojownicy Boga i tajne służby na Bałkanach, tłum. Małgorzata Bochwic-Ivanovska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2007, ss. 292

Michał J. Czarnecki
Ryszard Mordarski, Klasyczny racjonalizm polityczny w ujęciu Leo Straussa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007, ss. 418

Agnieszka Bryc
Janusz Ruszkowski, Wstęp do studiów europejskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, ss. 316

Dariusz Góra-Szopiński
Adam Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów (1776), t. 1-2, tłum. S. Wolff, O. Einfeld (ks. I), Z. Sadowski (ks. II-III), A. Prejbisz (ks. IV), B. Jasińska (ks. V), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, ss. 503 + 681

Katarzyna Kącka
Toruńskie Studia Międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, red. P. Siemiątkowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007, nr 1, ss. 197

Robert Potocki
Bat Ye'or, Eurabia: The Euro-Arabia Axis, Fairleigh Dickinson University Press, Madison 2007, ss. 384

Józef M. Fiszer
Janusz J. Węc, Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950-2005. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, ss. 570

Marek Chmaj
What is politics?: The Activity and its Study, red. A. Leftwich, Polity Press 2004, ss. 199

Joanna Marszałek-Kawa
Kazimierz Pająk, Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja. Studium politologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek 2007, ss. 348

Bibliografia

Polska bibliografia politologiczna.
Wykaz nowo przyznanych stopni naukowych w dziedzinie politologii.

Aneks

Stanowisko Komitetu Nauk Politycznych PAN z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie projektu "Reforma nauki dla rozwoju Polski".

© Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń; e-mail: