Archiwum

Numer 20/2008

Historia dyplomacji

Iwona Urbańska
Marszałek Piłsudski i polskie MSZ w oczach posła czechosłowackiego w Warszawie Václava Girsy

Krzysztof Kania
Polityka zagraniczna narodowego rządu Stanleya Baldwina (1935-1937) w świetle raportów ambasady polskiej w Londynie

Katarzyna Kącka
"Przygotowanie pokoju". Zadania polskich placówek dyplomatycznych w zakresie tematyki traktatu pokojowego z Niemcami

Partie i systemy partyjne

Maciej Herbut
Proces ewolucji systemu partyjnego w Turcji po II wojnie światowej

Maciej Stobiński
Partyjne uwarunkowania formowania koalicji gabinetowych w Słowacji po 1992

Andrzej Młynarski
Niemiecka SPD. Od reformizmu do braku programu?

Bartosz Błaszczak
Zieloni w Finlandii - historia i pozycja na krajowym rynku wyborczym

Adam Romejko
Kwestia kobiet jako główny faktor polityki austriackich zielonych

System polityczny RP

Jerzy Jaskiernia
Kluczowe pojęcia i kategorie poznawcze w prawie konstytucyjnym porównawczym i w nauce o systemach politycznych

Ewa Waszkiewicz
Efemeryda administracji rządowej w Rzeczypospolitej Polskiej - Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn (2001-2005)

Przemysław Żukiewicz
Polityka pastiszu jako sposób interpretacji działalności komisji śledczej ds. sektora bankowego

Sprawozdania

Agnieszka Bejma, Adrianna Chibowska
"Dylematy polskiej transformacji" - sprawozdanie z XIV konferencji naukowej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, 16 listopada 2007 r.)

Anna Frydrych
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat: Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji (Rzeszów, 3-4 marca 2008 r.)

Robert Radek
Ogólnopolska konferencja naukowa "Polska po 2005 roku" (Zamek Bierzgłowski, 6-7 marca 2008 r.)

Wojciech Peszyński
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Kulturowe determinanty nacjonalizmu" (Toruń, 3-4 kwietnia 2008 r.)

Aleksandra Seklecka
Ogólnopolska konferencja naukowa "Nowe media - stan obecny i możliwości rozwoju" (Toruń, 9-11 kwietnia 2008 r.)

Recenzje

Katarzyna Górak-Sosnowska
M. Noland, H. Pack, The Arab Economies in a Changing World, Peterson Institute for International Economics, Washington DC 2007, s. 350

Dariusz Góra-Szopiński
Paul Kengor, Ronald Reagan i obalenie komunizmu. Zbliżenie na Polskę, tłum. Barbara Gadomska, AMF Plus, Warszawa 2007, ss. 439

Rafał Riedel
Paweł Janusz Borkowski, Polityczne teorie integracji międzynarodowej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, ss. 216

Rafał Ożarowski
Georges Corm, Religia i polityka w XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie Dialog 2007, ss. 208

Sylwia Górzna
Eugeniusz Sakowicz, Rozmowy o islamie i dialogu, słowo wstępne Jacek Salij OP, Wydawnictwo POLIHYMNIA, Lublin 2007, ss. 168

Piotr Rudnicki
Wizje dobrego państwa. Idee i teorie, pod red. Alicji Lisowskiej i Andrzeja W. Jabłońskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, ss. 247

Grzegorz Radomski
Ewa Maj, Czesław Maj, Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989- 2001, Lublin 2007, ss. 364

Bartłomiej Michalak
Joanna Jankiewicz, Nowa skrajna prawica w wybranych państwach Europy Zachodniej. Analiza porównawcza, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, ss. 248

Krzysztof Kowalczyk
Wojciech Kostka, Instytucjonalizacja partii politycznych w społecznościach miejskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 408

Tomasz Czapiewski
Czechy, Polska Ukraina. Partie i systemy partyjne. Stan i perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, ss. 266

Bibliografia

Polska bibliografia politologiczna.
Wykaz nowo przyznanych stopni naukowych w dziedzinie politologii.


Numer 19/2008

Polska po wyborach 2005 roku

Andrzej Antoszewski
Transformacja polskiego systemu partyjnego po 2005 roku

Kinga Wojtas
Finansowanie partii politycznych w Polsce w latach 2002-2006

Artur Niedźwiecki
Polska polityka europejska w latach 2005-2007. Zarys problemu

Joanna Sanecka
Polityka historyczna partii Prawo i Sprawiedliwość: założenia i realizacja

Radosław Marzęcki
Polisemiczność pojęcia "układ" w języku liderów Prawa i Sprawiedliwości

Mirosław Dąbkowski
Transgresja psychopatologii do polityki. O paranoicznym zaburzeniu osobowości

Wybory i marketing polityczny 2007

Ewa Nowak
Podziały strukturalne i aksjologiczne polskiego elektoratu. Wybory parlamentarne w 2007 r.

Maciej Kanabaj
Ewolucja metod i narzędzi kampanii negatywnej w latach 2005-2007 na wybranych przykładach

Wojciech Peszyński, Aleksandra Seklecka
Telewizyjna prezentacja politycznej oferty LiD w wyborach parlamentarnych 2007 roku

Ewelina Podgajna
Kampania wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) w 2007 roku

Aneta Dawidowicz
"Tygodnik Powszechny" wobec kampanii wyborczej w 2007 r.

Metodologia nauki o polityce

Andrzej Chodubski
Wyzwania metodologiczne w rozpoznawaniu rzeczywistości społeczno-politycznej

Kazimierz Łastawski
Metoda systemowa w badaniach politologicznych

Jakub Potulski
Problemy badawcze socjologii międzynarodowych stosunków politycznych

Małgorzata Kułakowska
Niektóre kwestie definicyjne związane z pomiarem zjawiska migracji. Co oznacza termin "migrant"

Piotr Borowiec, Paweł Ścigaj
Wywiad telefoniczny w badaniach społecznych

Sprawozdania

Renata Podgórzańska
Międzynarodowa konferencja naukowa "Bezpieczeństwo międzynarodowe a bezpieczeństwo państwa" (Szczecin, 30-31 maja 2007 r.)

Piotr Ziarek
Sprawozdanie z konferencji "Nowe media - stan obecny i możliwości rozwoju" (Toruń, 5-6 czerwca 2007 r.)

Anna Moraczewska
Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej nt. "Transnarodowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego w stosunkach międzynarodowych" (Kazimierz Dolny, 16-18 września 2007 r.)

Krzysztof Kowalczyk
Konferencja naukowa "Między Warszawą a regionem. Przedsierpniowa opozycja demokratyczna na Pomorzu Zachodnim" (Szczecin, 24-25 października 2007 r.)

Recenzje

Janusz Grygieńć
T. H. Green, Ethics, Metaphysics and Political Philosophy (red. M. Dimova-Cookson, W. J. Mander), Clarendon Press, Oxford 2006, ss. 321

Renata Podgórzańska
Agnieszka Bieńczyk-Missala, Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej po 1989 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, ss. 335

Sylwia Górzna
Jan Paweł II- Encyklopedia dialogu i ekumenizmu, pod red. Eugeniusza Sakowicza, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2006, ss. 618

Magdalena Żakowska
Pippa Norris, Ronald Inglehart, Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie, tłum. R. Babińska, "Nomos", Kraków 2006, ss. 397

Jarosław Koral
Beata Chorągwicka, Droga do Europy - hiszpańskie zmagania z bezrobociem, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2006, ss.139

Adam Romejko
René Girard, Początki kultury, przeł. z fr. Michał Romanek, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, ss. 274

Andrzej Sepkowski
Eugeniusz Ponczek Dyskurs o kulturze w polskiej myśli politycznej (1939-1945), Dom Wydawniczy DUET, Toruń 2007, ss.466

Katarzyna Kącka
Wojciech Sokół, Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, ss. 676

Elżbieta Trafiałek
Janusz Sztumski (red.), Pokolenie wygranych? Ciąg dalszy badań nad sytuacją dzieci i młodzieży w procesie transformacji. Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2007, ss. 274

Michał J. Czarnecki, Agata Miętek
Recenzja periodyku naukowego: Dialogi Polityczne. Filozofia - Polityka - Społeczeństwo - Prawo, Wydział Humanistyczny i Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, nr 1-8, 2003-2007

Bibliografia

Polska bibliografia politologiczna.
Bibliografia politologiczna autorów z Uniwersytetu Marii-Cuire Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (uzupełnienie za 2006 r.).
Wykaz nowo przyznanych stopni naukowych w dziedzinie politologii.
Wykaz nowo przyznanych stopni naukowych w dziedzinie politologii z Uniwersytetu Marii-Cuire Skłodowskiej w Lublinie (uzupełnienie za 2006 r.).

Aneks

Lista członków Komitetu Nauk Politycznych PAN w kadencji na lata 2007-2010.
Wymagania stawiane rozprawom doktorskim i habilitacyjnym z zakresu nauki o polityce uzgodnione przez Komitet Nauk Politycznych PAN.

© Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń; e-mail: