Przeszukaj serwis przy pomocy Google


„Athenaeum” wysoko ocenione w niezależnym rankingu

Opubikowany został raport z badania terminowości ukazywania się i dostępności online wybranych polskich czasopism naukowych znajdujących się na liście B i C. Zmienne te wpływają bowiem na ministerialną punktację czasopism. Ocenie poddano 130 polskojęzycznych czasopism naukowych wg stanu na 1 stycznia 2015 r. "Athenaeum" zostało w nim bardzo wysoko ocenione. W raporcie napisano m.in.:
"na stronie czasopisma umożliwiono czytelnikom pełny dostęp on-line do wszystkich numerów od 2009 r. [...] Zaznaczyć trzeba, iż dostępnych online jest 100% artykułów za rok 2013. Ponadto 100% numerów za rok 2014 posiada dostępne spisy treści. Podkreślić należy wysoką jakość strony internetowej czasopisma i zwyczaj obejmowania patronatów nad różnymi wydarzeniami naukowymi".
Raport przygotował Karol Dąbrowski reprezntujący sieć badawczą Public Administration & Local Government Research Network.

Zmiany w Redakcji

W związku z rezygnacją prof. Romana Bäckera z funkcji redaktora naczelnego kwartalnika "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne" 29 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie Redakcji pisma z wydawcą. Nowym redaktorem naczelnym kwartalnika został jego długoletni sekretarz dr hab. Bartłomiej Michalak. Prof. Roman Bäcker będzie pełnił funkcję przewodniczącego Rady Programowej. Na stanowiska zastępcy redaktora naczelnego zostały powołane: dr hab. Joanna Marszałek-Kawa oraz dr hab. Danuta Plecka, prof. UMK. Nowy sekretarzem będzie dr Katarzyna Kącka. Ze strony wydawcy opiekę nad pismem będzie sprawować mgr Justyna Brylewska, redaktor naczelna Wydawnictwa Adam Marszałek.

„Athenaeum” w wolnym dostępie on-line

Miło jest nam ogłosić, że począwszy od 2015 r. „Athenaeum” będzie sukcesywnie udsotępniało elektroniczne wersje każdego numeru kwartalnika z wszystkimi opublikowanymi tam tekstami. Publikacja wersji elektronicznej będzie następowała z opóźnieniem względem pierwotnej wersji papierowej. Już w tej chwili udostępnione zostały wszystkie numery, które ukazały się w latach 2009-2014. Zapraszamy do lektury w dziale numery.

Pismo uzyskało 8 punktów

Z wielką przyjemnością informujemy, że w opublikowanym 31 grudnia 2014 r. Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych „Athenaeum” zostało skalsyfikowane w części B wykazu (pozycja 237) z 8 punktami za publikację.

Athenaeum. Polish Political Science Studies

Uprzejmie informujemy, że począwszy od 2013 r. każdy czwarty numer pisma w roku będzie się ukazywał w języku angielskim jako „Athenaeum. Polish Political Science Studies”. Zainteresowanych publikacją autorów zachęcamy do nadsyłania swoich artykułów w języku angielskim do 30 czerwca. Szczegółowe wskazówki techniczne znaleźć można w anglojęzycznej wersji naszego serwisu. Zapraszamy do nadsyłania tekstów.


2006-2015 • Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
© •