Przeszukaj serwis przy pomocy Google


„Athenaeum” w wolnym dostępie on-line

Miło jest nam ogłosić, że począwszy od 2015 r. „Athenaeum” będzie sukcesywnie udsotępniało elektroniczne wersje każdego numeru kwartalnika z wszystkimi opublikowanymi tam tekstami. Publikacja wersji elektronicznej będzie następowała z opóźnieniem względem pierwotnej wersji papierowej. Już w tej chwili udostępnione zostały wszystkie numery, które ukazały się w latach 2009-2014. Zapraszamy do lektury w dziale numery.

Pismo uzyskało 8 punktów

Z wielką przyjemnością informujemy, że w opublikowanym 31 grudnia 2014 r. Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych „Athenaeum” zostało skalsyfikowane w części B wykazu (pozycja 237) z 8 punktami za publikację.

Athenaeum. Polish Political Science Studies

Uprzejmie informujemy, że począwszy od 2013 r. każdy czwarty numer pisma w roku będzie się ukazywał w języku angielskim jako „Athenaeum. Polish Political Science Studies”. Zainteresowanych publikacją autorów zachęcamy do nadsyłania swoich artykułów w języku angielskim do 30 czerwca. Szczegółowe wskazówki techniczne znaleźć można w anglojęzycznej wersji naszego serwisu. Zapraszamy do nadsyłania tekstów.


2006-2015 • Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
© •