Przeszukaj serwis przy pomocy Google


Zmiany w Redakcji

W związku z rezygnacją prof. Romana Bäckera z funkcji redaktora naczelnego kwartalnika "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne" 29 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie Redakcji pisma z wydawcą. Miło nam poinformować, że nowym redaktorem naczelnym kwartalnika został jego długoletni sekretarz dr hab. Bartłomiej Michalak. Prof. Roman Bäcker będzie pełnił funkcję przewodniczącego Rady Programowej. Na stanowiska zastępcy redaktora naczelnego zostały powołane: dr hab. Joanna Marszałek-Kawa oraz dr hab. Danuta Plecka, prof. UMK. Nowy sekretarzem będzie dr Katarzyna Kącka. Ze strony naszej oficyny opiekę nad pismem będzie sprawować Justyna Brylewska, redaktor naczelna Wydawnictwa Adam Marszałek.

„Athenaeum” w wolnym dostępie on-line

Miło jest nam ogłosić, że począwszy od 2015 r. „Athenaeum” będzie sukcesywnie udsotępniało elektroniczne wersje każdego numeru kwartalnika z wszystkimi opublikowanymi tam tekstami. Publikacja wersji elektronicznej będzie następowała z opóźnieniem względem pierwotnej wersji papierowej. Już w tej chwili udostępnione zostały wszystkie numery, które ukazały się w latach 2009-2014. Zapraszamy do lektury w dziale numery.

Pismo uzyskało 8 punktów

Z wielką przyjemnością informujemy, że w opublikowanym 31 grudnia 2014 r. Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych „Athenaeum” zostało skalsyfikowane w części B wykazu (pozycja 237) z 8 punktami za publikację.

Athenaeum. Polish Political Science Studies

Uprzejmie informujemy, że począwszy od 2013 r. każdy czwarty numer pisma w roku będzie się ukazywał w języku angielskim jako „Athenaeum. Polish Political Science Studies”. Zainteresowanych publikacją autorów zachęcamy do nadsyłania swoich artykułów w języku angielskim do 30 czerwca. Szczegółowe wskazówki techniczne znaleźć można w anglojęzycznej wersji naszego serwisu. Zapraszamy do nadsyłania tekstów.


2006-2015 • Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
© •